NAV tájékoztató árusoknak

A Csabai Kolbászfesztivál közeledtével röviden összefoglaltuk az árusításhoz kapcsolódó adókötelezettségek legfontosabb szabályait.

Nyugta- és számlaadási kötelezettség

A fesztiválszezonban sok kereskedő és vendéglátással foglalkozó települ ki rendezvényekre, ahol minden értékesítés után számlát, illetve nyugtát kell adniuk. Gyakran bizonytalanok abban, hogy pénztárgéppel vagy nyugtatömbbel teljesítsék kötelezettségüket. Ennek eldöntésében meghatározó jelentősége van a tevékenység TEÁOR szerinti besorolásának.

A TEÁOR 47.8 Piaci kiskereskedelem alágazatba tartozó termékek értékesítésekor nem kötelező a pénztárgép használata a nyugtaadási kötelezettség teljesítésére. Ha azonban ételeket, italokat értékesítenek közvetlen fogyasztásra, az a TEÁOR 56.1 és 56.3 szerint szolgáltatásnyújtásnak minősülő vendéglátó tevékenység, amelynél kötelező a gépi nyugtaadás. Ez alól csak mozgóvendéglátásnál lehet mentesülni, amikor a vendéglátó egység változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosan egy helyben, nem biztosít ülőhelyet, nincs felszolgálás. Ilyen vendéglátónak az értékesítési helye a vendégek igényeihez igazodva változik. Nem mozgóvendéglátás a járműben működtetett, állandó helyen tartózkodó vendéglátó egység. A pénztárgép használatára kötelezettek akkor mentesülhetnek a pénztárgéphasználati kötelezettség alól, ha kérés nélkül is számlát adnak mindenkinek, a vevő nevének és címének feltüntetésével. Azoknál a kereskedőknél, akik nyugtatömböt használhatnak üzleti besorolásuk alapján, nincs változás. Ha a vevő számlát kér, számlát kell kapnia a gépi és kézi nyugta helyett.

Ha a vállalkozó bizonytalan tevékenysége besorolásában, célszerű a KSH segítségét kérnie (info@ksh.hu). A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai a www.nav.gov.hu honlapon elérhető 18. számú információs füzetben olvashatók.

PTGSZLAH-nyomtatványt már nem kell benyújtani a NAV-hoz, de 2021. január 4-től a számlakibocsátók számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége kiterjed minden olyan számlára, amelyre az Áfa tv. számlázási szabályai vonatkoznak. Így számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel érintett a nem áfaalany személynek, szervezetnek és a külföldi áfaalanynak kiállított számla is.

A nyomtatványtömbből kibocsátott számlánál az adatszolgáltatást

 • ha a számlában áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot, akkor legkésőbb a számla kibocsátását követő naptári napon,
 • ha a számlában nincs áthárított adó vagy a számlában áthárított adó kevesebb, mint 500 000 forint, akkor a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell megtenni az Online Számla rendszerben.

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban részletes tájékoztató a www.nav.gov.hu honlapon, a NAV Online menüpontban az Online Számla csempe alatt olvasható. (onlineszamla.nav.gov.hu)

Online pénztárgépek üzemeltetése

A pénztárgépek üzemeltetési szabályait is be kell tartania az adózónak. A pénztárgép által bizonylatolt és a pénztárgéphez rendelt kasszában, pénztároló eszközben lévő készpénznek egyeznie kell. A készpénz be- és kifizetéséről a pénztárgéppel minden esetben pénzmozgás bizonylatot kell kiállítani. A pénztárgép gépnaplójának a helyszínen kell lennie, ebben rögzíteni kell a meghibásodást, áramszünetet, stb. Meghibásodáskor, áramszünetnél is teljesíteni kell a nyugtadási kötelezettséget kézi nyugtával.

A pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatásakor nem terheli bejelentési kötelezettség azt a vállalkozót, aki az üzletben állandóan üzemeltetett pénztárgépet alkalomszerűen a kitelepülés helyszínén üzemelteti.

A pénztárgép használathoz kapcsolódó részletes tájékoztató a www.nav.gov.hu oldalon, az ADÓ fület lenyitva, az Online Pénztárgépek menüpontban olvasható teljes terjedelemben.

Alkalmazott bejelentése

Alkalmi kitelepüléseken, vásárokon is ellenőrzi az adóhatóság a munkát végző személyek társadalombiztosítási jogviszonyát. A kitelepülésnél foglalkoztatott alkalmazottak (23T1041), alkalmi munkavállalók (23T1042E) bejelentése ekkor sem maradhat el. Ennek legegyszerűbben elektronikusan tud a foglalkoztató eleget tenni, vagy a 185-ös telefonszámon legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a munka megkezdése előtt.

A munkáltató a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

 • mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkánál 1 200 forint,
 • alkalmi munkánál 2 300 forint közterhet fizet.

Bővebb tájékoztató a www.nav.gov.hu honlapon a 46. számú információs füzetben olvasható az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan. Munkaidőben hívható a NAV Infóvonal a 1819–es telefonszámon.

Kitelepülés bejelentése

Az alkalmi rendezvényekre való kitelepülést már nem kell a NAV_J33 számú űrlapon bejelenteni a NAV-hoz, a jegyzőhöz viszont igen.

Jövedéki termék beszerzése

A jövedéki kiskereskedő jövedéki termékkészletét csakis:

 • adóraktár-engedélyestől,
 • termékét adóraktárban tároló személytől,
 • felhasználó engedélyestől
 • kisüzemi bortermelőtől, és
 • jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezheti be.

A jövedéki termékek beszerzése nem lehetséges készpénzfizetéssel, kivéve a 200 000 forintot meg nem haladó, adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől történt beszerzés.

A bontott termékekkel kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy:

 • 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból
  választékonként 5 darab,
 • 2 literes vagy annál nagyobb kiszerelésű fenti termékből választékonként 1 darab bontott termék
  tárolható, a jövedéki adóról szóló törvény végrehajtásáról kiadott NGM-rendeletben meghatározott
  egyéb feltételek mellett.

Bővebb tájékoztató a jövedéki kis- és nagykereskedelemmel kapcsolatosan a www.nav.gov.hu honlapon a 86. számú információs füzetben olvasható. Munkaidőben hívható a NAV Infóvonal a 1819–es telefonszámon.


Vissza