NAV tájékoztató árusoknak

A Csabai Kolbászfesztivál közeledtével röviden összefoglaltuk az árusításhoz kapcsolódó adókötelezettség legfontosabb szabályait.

Nyugtaadási kötelezettség

A fesztiválszezonban sok kereskedő és vendéglátással foglalkozó vállalkozás kitelepül a rendezvényekre, ahol számlát, illetve nyugtát kell adniuk. Gyakran bizonytalanok abban, hogy online pénztárgéppel vagy nyugtatömbbel teljesítsék kötelezettségüket. Ennek eldöntésében meghatározó jelentősége van a tevékenység TEÁOR szerinti besorolásának.

A TEÁOR ’08 47.8 Piaci kiskereskedelem alágazatba tartozó termékek értékesítésekor nem kötelező az online pénztárgép használata a nyugtaadási kötelezettség teljesítésére. Ha azonban ételeket, italokat értékesítenek közvetlen fogyasztásra, az a TEÁOR ’08 56.1 és 56.3 szerint szolgáltatásnyújtásnak minősülő vendéglátó tevékenység, amelynél kötelező a gépi nyugtaadás. Ez alól csak mozgóvendéglátásnál lehet mentesülni, amikor a vendéglátó egység változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosan egy helyben, nem biztosít ülőhelyet, nincs felszolgálás. Nem mozgóvendéglátás a járműben működtetett, állandó helyen tartózkodó vendéglátó egység. Az online pénztárgép használatára kötelezettek akkor mentesülhetnek a pénztárgéphasználati kötelezettség alól, ha helyettesítő számlázással, kérés nélkül is számlát adnak mindenkinek, a vevő nevének és címének feltüntetésével. Azoknál a kereskedőknél, akik nyugtanyomtatványt használhatnak üzleti besorolásuk alapján, nincs változás. Ha a vevő számlát kér, gépi és kézi nyugta helyett is azt kell kapnia.

A PTGSZLAH-nyomtatványt már nem kell benyújtani a NAV-hoz, 2021. január 4-től azonban a számlakibocsátók számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége kiterjed minden olyan számlára, amelyre az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandók. Így a továbbiakban számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel érintett a nem áfaalany személynek, szervezetnek és a külföldi áfaalanynak kiállított számla is.

A nyomdailag előállított nyomtatvánnyal kibocsátott számlánál tehát

 • ha a számlában áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot, akkor az adatszolgáltatás a számla kibocsátását követő naptári napon belül,
 • ha a számlában nincs áthárított adó vagy a számlában áthárított adó kevesebb, mint 500 000 forint, akkor a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell az adatokat az Online Számla rendszerben rögzíteni.

A pénztárgép használathoz kapcsolódó részletes tájékoztató a www.nav.gov.hu oldalon, az ADÓ fület lenyitva, az általános forgalmi adónemnél olvasható teljes terjedelemben. Ha a vállalkozó bizonytalan tevékenysége besorolásában, célszerű a KSH segítségét kérnie (info@ksh.hu).

Online pénztárgépek üzemeltetése

Az online pénztárgépek üzemeltetési szabályait is be kell tartania a vállalkozónak. Az online pénztárgép által bizonylatolt és a pénztárgéphez rendelt kasszában, pénztároló eszközben lévő készpénznek egyeznie kell. A készpénz be- és kifizetéséről az online pénztárgépben minden esetben bizonylatot - pénzmozgásbizonylatot - kell kiállítani. A pénztárgép gépnaplójának a helyszínen kell lennie, ebben kell rögzíteni az esetleges meghibásodást, áramszünetet, stb. Meghibásodáskor, áramszünetnél is teljesíteni kell a nyugtadási kötelezettséget kézi nyugtával.

A pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatásakor nem terheli bejelentési kötelezettség azt a vállalkozót, aki az üzletben állandóan üzemeltetett pénztárgépet alkalomszerűen a kitelepülés helyszínén üzemelteti.

Alkalmazott bejelentése

Alkalmi kitelepüléseken, vásárokon is ellenőrzi az adóhatóság a tevékenységet végzők jogszerű ott-tartózkodását. A kitelepülésnél foglalkoztatott alkalmazottak (22T1041), alkalmi munkavállalók (22T1042E) bejelentése ekkor sem maradhat el. Ennek legegyszerűbben ügyfélkapun keresztül tud a foglalkoztató eleget tenni, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a munka megkezdése előtt. Az ügyfélkapu helyett a 185-ös telefonszámon is teljesíthetik a bejelentési kötelezettséget.

2022 júliusától változott a munkáltató által fizetendő közteher mértéke, amely a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

 • mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz napi 1 000 forint,
 • alkalmi munkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, azaz napi 2 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkájánál a hónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka, azaz napi 6 000 forint.

Bővebb tájékoztató a www.nav.gov.hu oldalon a 46-os információs füzetben található az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan. Munkaidőben hívható a NAV Infóvonal a 1819–es telefonszámon.

Kitelepülés bejelentése

A kitelepüléseket az alkalmi rendezvényekre már nem kell a NAV_J33 számú űrlapon bejelenteni a NAV-hoz, a jegyzőnek azonban igen.

Jövedéki termék beszerzése

A jövedéki kiskereskedő jövedéki termékkészletét csakis:

 • adóraktár-engedélyestől,
 • termékét adóraktárban tároló személytől,
 • felhasználó engedélyestől,
 • kisüzemi bortermelőtől, és
 • jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezheti be.

A jövedéki termékek beszerzése nem lehetséges készpénzfizetéssel, kivéve a 200 ezer forintot meg nem haladó, adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől történt beszerzés.

A bontott termékekkel kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy:

 • 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból választékonként 5 darab,
 • 2 literes vagy annál nagyobb kiszerelésű fenti termékből választékonként 1 darab bontott termék tárolható, a jövedéki adóról szóló törvény végrehajtásáról kiadott NGM rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett.

Bővebb tájékoztató a www.nav.gov.hu oldalon a 86-os információs füzetben található. Munkaidőben hívható a 06-40-FINÁNC (06-40/346-262) telefonszám is.


Vissza